Skapande skola tips grundskolan

Skapande skola tips förskolan

KURS Att berätta inför människor

Vill du bli bättre på:
 Att tala inför en grupp?
 Att ta mer plats i rummet och i gruppen?
 Att bli mer medveten om ditt kroppspråk?
 Att kunna berätta vad du vill få fram i dina uttryck?